Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 01.02.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W programie Jerzy Plewa przybliży ciekawą historię spółdzielni produkcyjnej, która po II wojnie światowej powstała w Czyżach.

Zapraszamy do słuchania.

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.