Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór kolęd w Nurcu Stacji

W niedzielę, 21 stycznia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Nurcu Stacji odbędzie się „Wieczór Kolęd”. Wystąpią „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z Bielska Podlaskiego”, „Horyna” z Równego, Chór Parafii Prawosławnej p.w. ZNMP w Bielsku Podlaskim, „Niezabudki” i „Tęcza” z Nurca Stacji.

Początek o 16.00.

Organizatorem „Wieczoru Kolęd” jest Związek Ukraińców Podlasia i Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Milejczycach.

Koncert odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Wieczór kolęd w Milejczycach

W niedzielę, 21 stycznia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejczycach odbędzie się „Wieczór Kolęd”. Wystąpią „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z Bielska Podlaskiego”, „Horyna” z Równego oraz Chór Parafii Prawosławnej p.w. ZNMP w Bielsku Podlaskim.

Początek o 14.00.

Organizatorem „Wieczoru Kolęd” jest Związek Ukraińców Podlasia Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach.

Koncert odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.