Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Realizacja zadań dzięki dotacji MSWiA i z budżetu Województwa Podlaskiego w 2023 r.

W 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizował zadania:

  1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.
  2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.
  3. Wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.
  4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.
  5. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.
  6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.
  7. Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia.
  8. Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

 

Z kolei dzięki dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w 2023 roku Związek Ukraińców Podlasia realizował następujące zadania:

1. Działalność artystyczna ukraińskiego zespołu „Dumka”.
2. Działalność tanecznej grupy zespołu „Hiłoczka.”
3. Koncerty zespołów artystycznych w ramach XXXII Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” oraz Festiwalu „Na Iwana, na Kupała w Dubiczach Cerkiewnych.