Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert kolęd w Czeremsze

17 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbył się koncert ukraińskich kolęd. Na scenie zaprezentowały się miejscowe zespoły: „Hiłoczka” oraz Zespół śpiewaczy z Czeremchy-Wsi, a także kolędnicy z regionu: „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z Bielska Podlaskiego oraz „Kalina” z Białegostoku.

Koncert zakończył się złożeniem życzeń imieninowych dyrektor GOK – Barbarze Kuzub  – Samosiuk oraz innym znajdującym się na sali Barbarom. Wszyscy artyści wykonali wspólnie kolędę „Swjataja Warwara”.

Organizatorem koncertu był Związek Ukraińców Podlasia.

Koncert zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.