Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert Kolęd w Czeremsze

W niedzielę 17 grudnia w Czeremsze odbędzie się koncert kolęd. Początek o 14.00.

Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy, „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z Bielska Podlaskiego, „Kałyna”, Zespół z Czeremchy Wsi.

Organizatorem koncertu są Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze.

Zadanie jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.