Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Spotkanie literackie laureatów konkursu „Piszemo po swojomu” w Dubiczach Cerkiewnych

W niedzielę 19 listopada 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych odbyło się kolejne spotkanie literackie z laureatami Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”, organizowanego przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

W spotkaniu wzięło udział aż pięcioro laureatów konkursu „Piszemo po swojomu”:

• Nina Grygoruk – laureatka ІI miejsca w kategorii „Wspomnienia”

• Krystyna Kościewicz – laureatka ІI miejsca w kategorii „Publicystyka”

• Sławomir Kulik – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Poezja”

• Mikołaj Panfiluk – laureat ІІІ miejsca w kategorii „Na podstawie motywów etnograficznych”

• Leokadia Sajewicz – laureatka І miejsca w kategorii „Proza”

Spotkanie prowadził Jerzy Plewa.

Więcej na temat wydarzenia:

W Dubiczach Cerkiewnych odbyło się spotkanie literackie laureatów konkursu „Piszemo po swojomu”

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.