Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Program Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”

środa     18 października

BIELSK PODLASKI

godz. 9.00  Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

Film Mavka i strażnicy lasu (2023)

 

czwartek       19 października

HA JNÓWKA

godz. 9.00  Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4

Przedstawienie teatralne dla dzieci „Zaczarowana księżniczka”

w wykonaniu aktorów Obwodowego Wołyńskiego Teatru Lalek

z Łucka (Ukraina)

BIAŁYSTOK

godz. 12.00  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Legionowa 7

Przedstawienie teatralne dla dzieci „Zaczarowana księżniczka”

w wykonaniu aktorów Obwodowego Wołyńskiego Teatru Lalek

z Łucka (Ukraina)

NAREW

godz. 17.00  Gminna Biblioteka Publiczna, ul. A. Mickiewicza 18

Koncert zespołów z Polski i Ukrainy

 

piątek             20 października

BIELSK PODLASKI

godz. 8.30  Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

DZIEŃ KULTURY UKRAIŃSKIEJ: Przedstawienie teatralne dla dzieci

„Zaczarowana księżniczka” w wykonaniu aktorów Obwodowego

Wołyńskiego Teatru Lalek z Łucka (Ukraina)

Koncert zespołów dziecięcych oraz gości z Ukrainy

CZEREMCHA

godz. 11.30  Gminny Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 77

Przedstawienie teatralne dla dzieci „Zaczarowana księżniczka”

w wykonaniu aktorów Obwodowego Wołyńskiego Teatru Lalek

z Łucka (Ukraina)

BIAŁYSTOK

godz. 18.00  Sala konferencyjna WANS, ul. Ciepła 40

Koncert zespołów z Polski i Ukrainy

 

sobota             21 października

BIELSK PODLASKI

godz. 10.00  Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

Przedstawienie teatralne dla dzieci „Zaczarowana księżniczka”

w wykonaniu aktorów Obwodowego Wołyńskiego Teatru Lalek

z Łucka (Ukraina)

godz. 16.00  Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2

Koncert zespołów z Polski i Ukrainy

niedziela      22 października

HA JNÓWKA

godz. 14.00  Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4

Koncert zespołów z Polski i Ukrainy

SIEMIATYCZE

godz. 17.00  Siemiatycki Ośrodek Kultury (synagoga), ul. Zaszkolna 1

Koncert zespołów z Polski i Ukrainy

 

Zespoły biorące udział w Festiwalu

Ranok  (Bielsk  Podlaski)  •  Hiłoczka  (Czeremcha)  •  Soneczko (Bielsk  Podlaski)  •  Rodyna  (Dubiażyn)  •  zespół  dziecięcy  z Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego (Białystok)  •  Mikron  (Białystok)  •  Zołoto  (Bielsk  Podlaski)  •Łuna (Parcewo) • Werwoczki (Orla) • Dumka (Bielsk Podlaski)Cehlinki (Dubiny)  •  Chór  Miasta  Hajnówka  •  Dobryna (Białystok) • Studio Piosenki HDK (Hajnówka) • Takt (Narew) • Chabry  (Narew)  •  Echo  Puszczy  (Hajnówka)  •  Reczeńka (Koźliki)  •  Harmoń  (Łosinka)  •  Kałaski  (Białystok)  •  Kresowki (Białystok)  •  Omorfos  (Siemiatycze)  •  Wrzosy  (Wilanowo)  •Wiktoria Gać •Weronika Ptaszyńska • Katerina Jakauczyk  •laureaci Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskiej krynicy” •Żywica  (Zoria,  Ukraina)  •  zespół  taneczny Werbońka  (Zoria, Ukraina) • Mgiełka (Korzec, Ukraina)

****

Festiwal odbywa się w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Miasta Siemiatycze, Gminy Narew, Gminy Bielsk Podlaski, Wójta Gminy Czeremcha. Wydarzenie dofinansowane ze środków Województwa Podlaskiego oraz Miasta Białegostoku.