Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Sławomir Kulik, cykl wierszy

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać wiersze Sławomira Kulika. Zostały one nagrodzone trzecim miejscem w kategorii „poezja” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

******

Utwory są dostępne pod linkiem:

Славомир Кулик, цикл віршів

*****

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.