Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Rezultaty XIX Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ»

07 maja 2023 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbyły się przesłuchania konkursowe Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”.

Komisja konkursowa w składzie:

Ala Kowalczuk (Przewodnicząca Komisji – Równe, Ukraina) – folklorystka, śpiewaczka i animatorka związana z zespołami Horyna, Silska Muzyka i Rankowa Rosa. Od ponad 20 lat zaangażowana jest w dokumentowanie i wykonywanie muzycznego folkloru Polesia i Wołynia. Niejednokrotnie organizowała projekty kulturalne i badawcze związane z tym regionem. Wspiera swoją wiedzą działalność zespołów folklorystycznych w kraju i za granicą.  Regularnie prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego w Polsce, Ukrainie i na Węgrzech.

Vita Kociubajło – instruktor śpiewu, dyrygentka, wokalistka. Pochodzi z okolic Równego. Od 20 lat rozwija działalność w Polsce. Prowadzi zespoły ukraińskie, białoruskie zajmujące miejsca na różnych koncertach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. Dyrygent chórów cerkiewnych, prowadzi warsztaty śpiewu sakralnego i ludowego.

Borys Buń – choreograf zespołów tańca ludowego w Ukrainie i na Podlasiu.

wysłuchało łącznie 88 jednostek wykonawczych.

W konkursie wzięli udział wykonawcy muzyki ukraińskiej (soliści, duety, trio, kwartety oraz zespoły) z terenu Podlasia i innych regionów Polski. Prezentowali się oni w następujących kategoriach: folklor autentyczny, folklor opracowany, piosenka autorska i współczesna, zespoły wokalno-instrumentalne oraz śpiew chóralny. W każdej z tych kategorii wykonawcy byli oceniani w czterech grupach wiekowych: dzieci (do lat 10), młodzież (od 11 do 17 lat) oraz dorośli (od 18-59 lat), dorośli (60+). Uczestnicy konkursu przedstawili jeden wybrany utwór w odpowiedniej kategorii.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

FOLKLOR AUTENTYCZNY:

 

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Małe formy:

II miejsce – Duet: Ksenia Parfieniuk i Magdalena Martyniuk

 

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Natalia Nikitiuk

II miejsce – Katarzyna Parfieniuk

Małe formy:

I miejsce – Duet: Katarzyna Parfieniuk i Lena Czykwin

Zespoły:

I miejsce – Zespół Ranok grupa wokalno-instrumentalna

II miejsce – Zespół Hiłoczka

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Małe formy:

I miejsce – Zespół Dobryna

II miejsce – Zespół Kresowki

III miejsce – Trio: Eugeniusz Szeretucha, Julia Panasiuk, Eugeniusz Ignatiuk

 

Zespoły:

I miejsce – Zespół Ranok grupa wokalna

 

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

I miejsce – Wiera Niczyporuk

II miejsce – Zbigniew Nasiadko

III miejsce – Walentyna Waszczuk

Małe formy:

Wyróżnienie – Duet: Helena Datczuk i Zinaida Mielniczuk

Zespoły:

I miejsce – Zespół Rodyna

II miejsce – Zespół Malinki

III miejsce – Zespół Wrzosy

Wyróżnienie – Zespół z Czeremchy Wsi

Wyróżnienie – Zespół Nowina

 

FOLKLOR OPRACOWANY:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Melania Czyżewska

II miejsce – Lida Panasiuk

Zespoły:

I miejsce – Zespół Soneczko

II miejsce – Zespół Szkoły Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

Wyróżnienie – Gabriela Ostapkowicz

Zespoły:

III miejsce –  zespół wokalny STUDIA PIOSENKI HDK

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

II miejsce – Tatiana Stryhun

III miejsce – Jarosław Antypowicz

Wyróżnienie – Danuta Olszewska

 

Małe formy:

I miejsce – Duet: Wspak

II miejsce – Trio: Ewelina Filipiuk, Małgorzata Bakunowicz i Wołodymyr Rewa

III miejsce – Тrіо: Danuta Olszewska, Tatiana Stryhun i Petro Romaniw

Wyróżnienie – Duet: Julia Mirończuk i Mariola Kadłubowska

Zespoły:

I miejsce – Zespół Mikron, Zespół Mikron-grupa żeńska

II miejsce – Zespół Werwoczki

III miejsce – Zespół Dwa Kolory, Zespół Dwa Kolory

III miejsce – Zespół Dumka

III miejsce – Zespół Echo puszczy

 

Starsza kategoria wiekowa (60+)

Solo:

III miejsce –  Petro Romaniw

Wyróżnienie – Witalis Gawryluk

 

 

Zespoły:

I miejsce – Kwartet zespołu Ceglinki (Dubiny)

II miejsce – Zespół Orlanie, Żeńska grupa zespołu Orlanie

III miejsce – Zespół Reczańka

III miejsce – Żeńska grupa zespołu Ceglinki (Dubiny)

Wyróżnienie – Męska grupa zespołu Ceglinki (Dubiny)

Wyróżnienie – Kwartet zespołu Orlanie

 

PIOSENKA WSPÓŁCZESNA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

I miejsce – Daria Sawicka

II miejsce – Oliwia Kozak

III miejsce – Aleksandra Białokozowicz

III miejsce – Martyna Sacharczuk

Wyróżnienie – Nina Iwaniuk

Małe formy:

II miejsce – Duet: Agata i Anna Reszetnikow

II miejsce – Duet: Anna i Natalia Białokozowicz

III miejsce – Duet: Antonina Łuczaj i Kinga Sosna

 

Zespoły:

I miejsce – Młodsza grupa zespołu Ranok

II miejsce – Zespół Kwarta

III miejsce – Zespół Takt

 

Średnia kategoria wiekowa (11-17 lat)

Solo:

I miejsce – Wiktoria Masalska

II miejsce – Gabriela Wróbel

Zespoły:

II miejsce – Zespół Czyżowianki

II miejsce – Zespół Hity Fity

III miejsce – Zespół Fermata

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

I miejsce – Kateryna Yakauchuk

II miejsce – Wiktoria Gać

II miejsce – Ewa Iwaniuk

III miejsce – Aleksandra Wołczyk

III miejsce – Aleksandra Ostapczuk

III miejsce – Zofia Filipiuk

III miejsce – Weronika Ptaszyńska z duetem tanecznym

Małe formy:

II miejsce – Duet: Ewelina Filipiuk i Małgorzata Bakunowicz

III miejsce – Duet: Adrianna Bielicka-Skowrońska i Anna Łukjaniuk

III miejsce – Trio: Dorota Tarasiuk, Luba Gawryluk i Ala Kamieńska

Zespoły:

I miejsce – Zespół Ranok

II miejsce – Zespół Piosenki Regionalnej Łuna

Wyróżnienie – Zespół Zabawa

Wyróżnienie – Zespół Czerwone Szpilki

PIOSENKA AUTORSKA:

Młodsza kategoria wiekowa (do 10 lat)

Solo:

Wyróżnienie – Ewelina Szeretucha

 

Starsza kategoria wiekowa (18-59 lat)

Solo:

III miejsce – Mirosław Turowski

Zespoły:

II miejsce – Zespół Ceglinki (Lewkowo Stare)

III miejsce – Zespół Kałaski

Wyróżnienie – Zespół Kałaski-grupa żeńska

 

ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE:

 

I miejsce: Zespół Chiebra

 

ŚPIEW CHÓRALNY:

Zespoły:

II miejsce – Chór Miasta Hajnówka

III miejsce – Chór Harmoń

III miejsce – Zespół Ceglinki (Dubiny)

 

 

Jury pragnie docenić wysiłek włożony w dobór repertuaru oraz przygotowanie do konkursu wraz z dbałością o formę prezentacji oraz odpowiednie stroje jednak chciałoby zwrócić szczególną uwagę na to aby wykonawcy sięgali bardziej po miejscowy repertuar tradycyjny również we własnym opracowaniu. Zwraca również uwagę o dobór repertuaru do wieku uczestników oraz niepowtarzanie utworów wykonywanych w poprzednich edycjach konkursu.