Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zajęcia dla dzieci przed Wielkanocą

Na początku kwietnia odbywały się kolejne zajęcia dla dzieci uczących się języka ukraińskiego w przedszkolach i szkołach Podlasia.

Kilka ciekawych inicjatyw miało miejsce 4 kwietnia.

Tego dnia w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim dzieci uczące się języka ukraińskiego wypiekały tzw. „busłowy łapy”. Tradycja pieczenia tych obrzędowych bułeczek jest związana ze świętem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. W zajęciach wzięły udział Walentyna Tomczuk i Wiera Nikitiuk z Dubiażyna.

Warsztaty dla przedszkolaków odbyły się w ramach programu „Ku tradycji”, który jest realizowany w przedszkolu.

Tego dnia uczniowie klas VI і VII Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim brali udział w warsztatach pisania pisanek. Warsztaty prowadziła Julia Panasiuk. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” realizowanego przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Również 4 kwietnia uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze, którzy uczą się języka ukraińskiego, byli na wycieczce w Mielniku i Drohiczynie. Dzieci poznawały historię Podlasia, w tym tę najdawniejszą, związaną z czasami Rusi Kijowskiej i Rusi Halicko-Wołyńskiej. Były na górze zamkowej oraz w kopalni kredy w Mielniku, a także na górze zamkowej, w Muzeum Regionalnym oraz w Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” realizowanego przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Fot. Agnieszka Giza