Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do czytania „Nad Buhom i Narwoju”

Zapraszamy do czytania numeru 1/2023 Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, wydawanego przez Związek Ukraińców Podlasia.

O czym można przeczytać w dwumiesięczniku?

Останній номер

Gdzie można kupić „Nad Buhom i Narwoju”?

https://eprasa.pl/news/nad-buhom-i-narwoju

GDZIE KUPIĆ

Jak można zaprenumerować?

PRENUMERATA

Dwumiesięcznik ukazuje się dzięki dotacji z budżetu państwa.