Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XIX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2023

XIX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2023

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

Przesłuchania konkursowe odbędą się 07.05.2023r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Regulamin wraz z załącznikami w aktualnym brzmieniu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zup.org.pl

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2023 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Koncert Galowy odbędzie się 28.05.2023r. w Bielsku Podlaskim.

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

XIX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2023
jest realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia 2023

Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO-dorosli

Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO-dzieci

Regulamin Konkursu Z Pidlaśkoji Krynyci 2023