Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Podsumowanie 2022 roku

W 2022 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizował zadania:

1. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.

2. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.

     

3. Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

    

4. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.

5. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.

6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.

 

7. Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia.

8. Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

https://www.youtube.com/@zwiazekukraincowpodlasia5269/videos

 

Ponadto W 2022 roku Związek Ukraińców Podlasia realizował dwa projekty finansowane z budżetu Województwa Podlaskiego:

1. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” (wsparcie w wysokości 10 tys. zł)

2. Zespół „Hiłoczka” – choreograf (wsparcie w wysokości 8 tys. zł).

Rok 2022 upłynął w cieniu haniebnej wojny rozpętanej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie:

 

 

Związek Ukraińców Podlasia aktywnie pomagał uchodźcom oraz ogarniętej wojną Ukrainie, organizował zajęcia dla dzieci z Ukrainy: