Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Laureaci konkursu „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”

XVIII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”. 16.12.2022

 

Laureaci:

 

Kategoria „klasy I-III”

 

II miejsce –

Ksenia Parfieniuk

Duet w składzie: Magdalena Martyniuk i Ksenia Parfieniuk

III miejsce –

Natalia Ławreszuk

Zespół w składzie: Konrad Seweryn, Natalia Białokozowicz, Martyna Sacharczuk, Lidia Mielnik

Zespół w składzie: Lidia Iwaniuk, Aleksandra Teleszewska, Damian Łatkowski, Laura Oleksza

Kategoria „klasy IV-VI”

I miejsce –

Katarzyna Parfieniuk

II miejsce –

Nikola Hołodok, Wiktoria Gawryluk, Pola Filimoniuk

Lena Czykwin

Gabriela Ostapkowicz

III miejsce –

Lena Czykwin, Katarzyna Parfieniuk, Amelia Budzowski, Gabriela Ostapkowicz

Anna Reszetnikow, Julia Monachowicz, Natalia Sawczuk

Wyróżnienie –

Urszula Baran, Julia Kierdelewicz, Nina Puszkarewicz

Gabriel Kierdelewicz

Kategoria „klasy VII-VIII”

I miejsce –

Ilaria Tokajuk, Magdalena Stepaniuk, Natalia Łapińska, Aleksandra Kasperuk, Zofia Roszczyc

II miejsce –

Ewa Giza, Wiktoria Bondaruk, Gabriela Nowosad

III miejsce –

Maja Jermałowska

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.