Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 16.06.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu zapraszamy na spotkanie z podlaskim akordeonistą pochodzącym ze wsi Klejniki Jarosławem Antypowiczem.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.