Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 26.05.2022

Na naszym kanale YouTube dostępna jest już nowa audycja w języku ukraińskim ,,Ukraińskie Słowo”. W programie usłyszymy o letniej szkole muzyki tradycyjnej ,,Meandry” która będzie się odbywać na Podlasiu 28.08-4.09.2022. Spotkamy się z jej organizatorem Dariuszem Kryszpiniukiem z Podlaskiego Instytutu Kultury.

Zapraszamy do wysłuchnia!

 

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.