Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert Galowy

28.05.2022r. o  godz. 17.00  w Amfiteatrze  Miejskim w Parku Królowej Heleny w  Bielsku Podlaskim odbędzie się
Koncert Galowy XVIII Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2022.
Konkurs jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji a jego organizatorem jest Związek Ukraińców Podlasia oraz Bielski Dom Kultury.