Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

,,Ukraińskie Słowo” 31.03.2022r.

Z inicjatywy Związku Ukraińców Podlasia w Bielskim Domu Kultury prowadzone są bezpłatne zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Prowadzą je w ramach wolontariatu folklorystki z Równego. Celem zajęć jest przede wszystkim ułatwienie adaptacji dzieci w nowym środowisku, stworzenie bezpiecznego miejsca do zabaw. Więcej o zajęciach  usłyszą Państwo w naszej internetowej audycji ,, Ukraińskie Słowo”.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.