Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncerty w Krzywej i Bacikach Bliższych

21 listopada odbyły się dwa koncerty muzyki ukraińskiej – we wsi Baciki Bliższe oraz we wsi Krzywa. Wystąpiły na nich zespoły „Hiłoczka” z Czeremchy oraz Męski Zespół „Jaseny” z Korcia na Ukrainie.

Organizatorem koncertu w Bacikach Bliższych byli Związek Ukraińców Podlasia, Sołectwo Wsi Baciki Bliższe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siemiatyczach, natomiast w Krzywej – Związek Ukraińców Podlasia oraz Sołectwo Wsi Krzywa.

Zainteresowanie wśród mieszkańców pokazało, że występy zespołów ukraińskich powinny odbywać się nie tylko w większych ośrodkach miejskich, ale także w mniejszych wsiach na Podlasiu, gdzie jest zapotrzebowanie na kontakt z pieśniami ukraińskimi, które od stuleci były tu elementem codziennego życia mieszkańców.

Koncerty odbyły się w ramach projektu „Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Reportaż z koncertu we wsi Krzywa można obejrzeć w programie TVP Białystok „Przegląd Ukraiński” pod linkiem:

https://bialystok.tvp.pl/57155900/28112021