Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty w ramach projektu „Do źródeł”

5 listopada 2021 r. uczniowie klasy IIA Szkoły Podstawowej nr 4 im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Tym razem były to „Modne historie”, zajęcia poświęcone poznawaniu tradycyjnego stroju ludowego ziemi bielskiej. Uczniowie z klasy ukraińskiej poznali dawne kroje i zdobienia, znane także z ręczników ludowych. Była też prawdziwa sesja zdjęciowa w stroju ludowym.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zdjęcia: SP 4 w Bielsku Podlaskim