Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XVII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2021

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

Przesłuchania konkursowe odbędą się 03.10.2021r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Regulamin wraz z załącznikami w aktualnym brzmieniu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.zup.org.pl

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2021 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

W razie wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią wirusa COVID-19 Konkurs może zostać przeprowadzony online.

XVII Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2021
jest realizowany dzięki dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji