Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”. Siemiatycze 2021