Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór Szewczenkowski, Centrum Kultury Prawosławnej – Białystok – 03.2004