Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

,,Wieczór Kolęd” w Białymstoku 15 stycznia, Podlaski Instytut Kultury