Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór kolęd, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku 14.12.2009 r.