Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

VI polsko – ukraińskie Spotkania Muzyczne, Czeremcha, 07.2005 r.