Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukrajinec Pudlasza 1/8 Bielsk Podlaski 1994