Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca RANOK 1997 r.