Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Prezentacja projektu „Hiłoczka – cztery pory roku” w Ratuszu w Białymstoku 12.02.2007