Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Prezentacja projektu „Hiloczka – cztery pory roku” w ratuszu w Białymstoku 12.02.2007