Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Prasa o ruchu ukraińskim na Północnym Podlasiu w latach 80-tych