Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Pomnik żołnierzy UNR w Dubinach koło Hajnówki