Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Pismo Rusinów – Ukraińców Podlasia KRĄG, Bielsk – Lublin, nr 9-10, 4-5.1990 r.