Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Na Iwana Na Kupała, Dubicze Cerkiewne 18.07.2009 r