Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Na Iwana, na Kupała, Dubicze Cerkiewne 18.07.2009 r