Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Na Iwana, na Kupała, Dubicze Cerkiewne 14.07.2007 r