Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Na Iwana, na Kupała, Dubicze Cerkiewne 07.2006 r