Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert zespołu „Enej” z Olsztyna w Białymstoku, 2003 r.