Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert The Ukrainians w Czeremsze i w Białymstoku w klubie FAMA, 10.2004