Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert Perkałaby w Białymstoku 2005 r.