Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Koncert Kolęd z Wertepem” w świetlicy wiejskiej w Rogaczach 14 stycznia 2022 r.