Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

III Zjazd ZUP, Bielsk Podlaski, 27 grudnia 2005 r.