Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

III Polsko – Ukraińskie Spotkania Muzyczne, Czeremcha – Narew, 14.08.2001 r.