Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

I Polsko – Ukraińskie Spotkania Muzyczne, Czeremcha, 27.07.1999 r.