Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

I polsko – ukraińskie Spotkania Muzyczne, Czeremcha, 27.07.1999 r.