Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Festiwal „Podlaska Jesień”, Bielsk Podlaski – Białystok 1998 r.