Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Festiwal „Podlaska Jesień” 2001 – Białystok