Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ekspedycja folklorystyczna na Podlasiu w 1999 roku z udziałem Haliny Pochylewycz i prof. Romana Kyrcziwa ze Lwowa.