Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Dożynki w Moszczonie Królewskiej 09.09.2007 r.