Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Czasopismo „Bilszczanyn – Wyborcze wydannja” z 20.05.90 roku