Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Koncert Kolęd” w Siemiatyckim Ośrodku Kultury, 23 stycznia 2022 r.