Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Koncert Kolęd” w cerkwi pw. św. Marii Magdaleny w Słochach Annopolskich, 23 stycznia 2022 r.