Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XVI Festiwal Podlaska Jesień, Bielsk Podlaski – Białystok, 24-27.11.2007 r.